Interfejsy odpowiadające
na potrzeby biznesu

Pracowaliśmy dla

skanska logo
home.pl logo
homecloud logo
pge logo
carrefour logo

PROUX Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-554, przy ul. Zamknięta 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000493762, NIP 679-323-92-87, REGON 522041213. Kapitał zakładowy 20.000zł

Aplikacja mobilna
Aplikacja VLB Mazda Mazda CX-30
Interfejsy UI/UX WEB
Interfejs aplikacji Desktop/WEB
Interfejs kiosku